Credo i Lund

Alla studenter tror på något och Credo Lund vill vara en studentförening som lyfter existentiella livsfrågor på ett intellektuellt trovärdigt sätt. Vi tror att religionen spelar en viktig roll i alla studentikosa sammanhang och vill verka för en ökad förståelse för den kristna och andra världsbilder.

Vi vill vidare verka för en universitetsanda där studenter ges möjlighet att fritt och öppet diskutera, pröva och ta ställning till tankar som rör tro och världsbild.

Credo Lund är en förening som är öppen för alla som vill vara med i gemenskapen, som vill veta något om kristen tro eller samtala om trosfrågor.
Credo Lund bygger sitt arbete på Bibeln som Guds tillförlitliga ord och på den apostoliska trosbekännelsen.
Credo Lund står för demokrati och religionsfrihet.

Två viktiga mål för Credo Lund är

  • Att öka kunskapen om den kristna tron och världsbilden bland studenter vid Lunds universitet
  • Samla och stödja kristna studenter från olika samfund och kyrkor