Tisdagskvällar

Vi träffas varje tisdagskväll under terminerna kl 19:00 i Filippis lokaler.  Vi börjar med att fika i ca 45 minuter och sedan blir det bön, lovsång och undervisning eller en andakt. Detta är grundstommen i Credo Lunds arbete och chansen att träffa och låta sig inspireras och utmanas av andra studenter från helt olika platser på universitetet. Vår profil är kristen och tisdagskvällarna är riktade till dig som student. Medlemmarna i Credo Lund kommer från olika kyrkor och församlingar, vilket bidrar till ge en mångfacetterad bild av vad det kan betyda att vara kristen med alla de upp- och nedgångar man som student kan ställas inför. Credo Lund värnar om en öppen dialog om tro och andlighet och önskar att bland annat tisdagssamlingarna får vara en plats där allas frågor får bli hörda och diskuterade. Välkommen!